Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Test - Termodynamika - co się dzieje we wnętrzu substancji gdy ją ogrzewamy


Odpowiedź Prawidłowa
Odpowiedź Prawidłowa (zaznaczona)
Odpowiedź Błędna
1. Zaznacz właściwe stwierdzenie.
Sprawność η dowolnego silnika cieplnego pracującego między temperaturami T1 i T2


2. W kalorymetrze znajduje się lód i woda, a nad nimi para wodna, wszystko w temperaturze 0oC. Masa każdego z tych składników jest taka sama.
Zaznacz poprawne stwierdzenie dotyczące energii wewnętrznej różnych faz materii.


3. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Praca użyteczna silnika cieplnego jest równa


4. Zaznacz zdanie prawdziwe.


5. Zaznacz zdanie prawdziwe.


6. Zaznacz zdanie prawdziwe.


7.ilustracja do pytania Na rysunku w zmiennych (p, V) przedstawione są procesy sprężania gazu doskonałego.
Zaznacz zdanie prawdziwe.


8. Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
W procesie topnienia lód


9. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Jeśli objętość danej masy gazu jest stała, panujące w niej ciśnienie możemy zmniejszyć przez


10. W naczyniu 1 znajduje się 0,5 kg wody o temperaturze 25oC, a w naczyniu 2 – 1 kg wody o temperaturze 25oC.
Zaznacz właściwe stwierdzenie.
Energia wewnętrzna wody w naczyniu 2 jest


11. Zaznacz zdanie prawdziwe.


12. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Do procesów odwracalnych zaliczamy


13. Zaznacz właściwe stwierdzenie.
Gdy objętość stałej masy gazu doskonałego zmniejszymy dwukrotnie nie zmieniając jego temperatury, ciśnienie tego gazu


14. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
I zasada termodynamiki
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego