Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata. Program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
oraz
Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania to projekty edukacyjne realizowane przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektów konkursowych Ośrodka Rozwoju Edukacji.
W ramach projektów opracowano modelowe programy nauczania przedmiotów INFORMATYKA oraz FIZYKA dla liceum ogólnokształcącego (IV etap kształcenia, poziom podstawowy i rozszerzony). Treści programowe będą realizowane jednak w ujęciu interdyscyplinarnym w powiązaniu z jednym z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia lub chemia w przypadku programu nauczania informatyki oraz z przedmiotem informatyka w przypadku programu nauczania fizyki, co stanowi o innowacyjnym charakterze tych programów.
Program został obudowany zestawami materiałów dydaktycznych w postaci:
- scenariuszy lekcji,
- filmów edukacyjnych,
- prezentacji,
- symulacji,
-interaktywnych zadań dla uczniów oraz testów wiedzy.
Tematyka oraz treści programowe obydwu projektów są względem siebie komplementarne dlatego będą prezentowane i udostępniane za pośrednictwem wspólnej platformy internetowej. Start platformy w lutym 2014.
Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z materiałów opracowanych w ramach projektów oraz współtworzenia bazy otwartych zasobów edukacyjnych.
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego