Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Test - Mechanika bryły sztywnej - co się dzieje gdy ciało się obraca


Odpowiedź Prawidłowa
Odpowiedź Prawidłowa (zaznaczona)
Odpowiedź Błędna
1. Bryła o momencie bezwładności 10 kg×m2 obraca się z przyspieszeniem kątowym 0,5 rad/s2.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Wypadkowy moment siły powodujący ruch obrotowy tej bryły ma wartość


2. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Ruch wirowy małego śmigła na ogonie helikoptera


3. Zaznacz poprawne stwierdzenie dotyczące ruchu obrotowego.


4. Zaznacz właściwe stwierdzenie.
Moment siły (stałej) z jaką naciskamy na pedały podczas jazdy rowerem


5. Zaznacz właściwe stwierdzenie.
Uczeń badał spadanie ciał. Upuścił z tej samej wysokości rozpostartą kartkę papieru i taką samą kartkę papieru zwiniętą w papierową kulkę. Zwinięta kartka papieru spadała


6.ilustracja do pytania Uczniowie badali zależność przyspieszenia kątowego wahadła Oberbecka od jego momentu bezwładności.Zmieniali położenie ciężarków na ramionach wahadła nie zmieniając masy m zawieszonego obciążnika.
Zaznacz zdanie prawidłowe
Po przesunięciu ciężarków bliżej osi obrotu przyspieszenie kątowe wahadła


7. Zaznacz zdanie prawdziwe. (Zaznacz 2 odpowiedzi)


8. Tarcza o momencie bezwładności I = 5 kg×m2 wiruje z częstotliwością 10 razy na sekundę.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Energia kinetyczna ruchu obrotowego tarczy wynosi około


9. Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Łyżwiarka wykonująca piruety na lodzie zwiększając szybkość wirowania wykorzystuje


10. Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Wielkością stosowaną w ruchu obrotowym do opisu rozkładu masy wokół osi obrotu jest


11. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Jednorodna kula (moment bezwładności I = 0,4 mr2) toczy się ruchem jednostajnym prostoliniowym bez poślizgu. Wartość energii kinetycznej ruchu obrotowego kuli względem osi przechodzącej przez jej środek


12. Zaznacz zdanie prawdziwe. (Zaznacz 2 odpowiedzi)


13. Uczniowie chcieli odróżnić jajko ugotowane na twardo od surowego wprawiając je w ruch obrotowy.
Zaznacz zdanie prawdziwe.


14. Zaznacz poprawne stwierdzenie.
Z równi pochyłej staczają się bez poślizgu, z tej samej wysokości, jednorodny walec o promieniu r i obręcz o tej samej masie i promieniu. Czasy staczania się obu brył


15. Zaznacz zdanie nieprawdziwe.
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego