Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Test - Fizyka atomowa i jądrowa - elementarna rzecz o elementarnych składnikach materii


Odpowiedź Prawidłowa
Odpowiedź Prawidłowa (zaznaczona)
Odpowiedź Błędna
1. Zaznacz zdanie fałszywe


2. Według modelu Bohra atomu wodoru energia elektronu w stanie podstawowym wynosi 13,6 eV.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Aby elektron przeskoczył w atomie wodoru z poziomu podstawowego do stanu opisanego główną liczbą kwantową równą 3 należy przekazać mu energię:


3. Widma emitowane przez atomy wodoru były badane już w XIX wieku. W 1855 okryte zostały linie widmowe, które obecnie nazywamy serią Balmera. Zaznacz poprawne zakończenie zdania. Linie widmowe serii Balmera zawierają cztery linie obejmujące:


4. W doświadczeniu Rutherforda naładowane dodatnio cząstki α padały na cienką złotą folię. Część tych cząstek była odchylana od pierwotnego toru lotu.
Zaznacz zdanie fałszywe.


5. Pewna próbka zawiera preparat promieniotwórczy. W czasie 24 godzin aktywność promieniotwórcza preparatu zmalała 8 razy.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Czas połowicznego rozpadu tego preparatu promieniotwórczego wynosi:


6. Za pomocą spektroskopu obserwowano widmo świecenia atomów wodoru.
Zaznacz właściwe stwierdzenie.
Na podstawie obserwacji można powiedzieć, że atomy wodoru emitują widmo


7.ilustracja do pytania Na wykresie przedstawiono zależność zmiany ilości jąder pewnego izotopu promieniotwórczego od czasu.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi:


8.ilustracja do pytania Pewien preparat promieniotwórczy wysyła trzy rodzaje promieniowania.
Preparat ten umieszczono w polu magnetycznym w komorze śladowej (patrz rysunek).
Zaznacz poprawne zakończenie zdania. Cyfrom 1, 2, 3 na rysunku odpowiada promieniowanie:


9. Zaznacz zdanie fałszywe


10. Na metalową fotokatodę pada promieniowanie elektromagnetyczne o różnych długościach fal. Ilość wybitych pod wpływem tego promieniowania elektronów wyznaczamy mierząc natężenie prądu elektrycznego płynącego przez fotokomórkę.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania
Wraz ze wzrostem częstotliwości padającego promieniowania natężenie prądu płynącego przez fotokatodę


11. Reakcję termojądrową powstawania jąder izotopu helu 42He zapisujemy następująco:
32He+32He → 42He+......+.....
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Brakujące cząstki w zapisie reakcji to:


12. Według modelu Bohra atomu wodoru energia elektronu w stanie podstawowym wynosi 13,6 eV.
Zaznacz zdanie fałszywe.


13. Zaznacz zdanie fałszywe


14. Zaznacz poprawne zakończenie zdania. Zjawisko fotoelektryczne polega na:


15. Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Jądro izotopu polonu 21084Po zawiera:
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego