Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Test - Optyka i kwanty promieniowania


Odpowiedź Prawidłowa
Odpowiedź Prawidłowa (zaznaczona)
Odpowiedź Błędna
1.ilustracja do pytania Na rysunku przedstawiono schemat układu prążków dyfrakcyjnych uzyskanych na ekranie umieszczonym w pewnej odległości od wąskiej szczeliny. Na szczelinę padało światło czerwone.
Zaznacz zdanie fałszywe.


2. Na granicę wody i powietrza pada światło niespolaryzowane. W promień odbity od powierzchni wody jest całkowicie spolaryzowany.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.

Pomiędzy promieniem odbitym a załamanym jest wówczas kąt


3.ilustracja do pytania Na granicę dwóch jednorodnych ośrodków przeźroczystych pada promień światła laserowego (patrz rysunek). Współczynnik załamania ośrodka A wynosi 1,5, współczynnik załamania ośrodka B wynosi 1,75.
Zaznacz zdaniefałszywe.


4. Światło monochromatyczne pada na siatkę dyfrakcyjną. Stała siatki wynosi a i nie zmienia się w trakcie całego doświadczenia.
Zaznacz zdanie prawdziwe

Gdy rośnie długość fali światła padającego na siatkę dyfrakcyjną to kąt, pod jakim obserwuje się prążek pierwszego rzędu


5. Istnieją doświadczenia, które można wyjaśnić stosując teorię falową światła, a inne doświadczenia można wyjaśnić stosując kwantową teorię światła. W roku 1924 wysunięto hipotezę (potwierdzoną później eksperymentalnie), że cząstki mają również własności falowe.
Zaznacz zdanie fałszywe.


6.ilustracja do pytania Na siatkę dyfrakcyjną pada światło białe (patrz rysunek).
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.

Kolejność barw prążka 1 – go rzędu jest następująca:


7. W powietrzu rozchodzi się światło białe.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Największą energię mają fotony światła o barwie


8.ilustracja do pytania Na granicę dwóch ośrodków przeźroczystych pada promień światła monochromatycznego. Światło załamuje się w taki sposób, że kąt załamany jest równy 90o.
Zaznacz zdanie fałszywe.


9. Na powierzchnię metalowej płytki pada promieniowanie elektromagnetyczne. Pod wpływem tego promieniowania z powierzchni płytki wybijane są elektrony.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.

Wartość prędkości wybijanych z powierzchni metalu elektronów zależy od


10. W pewnej odległości od zwierciadła sferycznego wklęsłego umieszczono świecący przedmiot. Na ekranie uzyskano obraz tej samej wielkości co przedmiot.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.

Obraz uzyskany na ekranie jest:


11. Na osi optycznej soczewki skupiającej ustawiono świecący przedmiot. Jego wysokość jest mniejsza niż średnica soczewki. Odległość początkowa przedmiotu od soczewki jest trzy razy większa niż ogniskowa soczewki. Przedmiot jest zbliżany do soczewki wzdłuż jej osi optycznej. Najbliższa odległość przedmiotu od soczewki będzie nieco większa od ogniskowej.
Zaznacz właściwe stwierdzenie

Obraz przedmiotu uzyskany na ekranie jest


12. Według teorii Bohra budowy atomu wodoru elektron krąży wokół jądra pod wpływem siły przyciągania elektrostatycznego jądra.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.

Dozwolone są tylko takie orbity, dla których


13. Jednym ze sposobów wytwarzania promieniowania rentgenowskiego jest kierowanie rozpędzonych elektronów na metalową elektrodę. Minimalna długość fali emitowanego w lampie rentgenowskiej promieniowania zależy od energii rozpędzonych elektronów.
Zaznacz właściwe stwierdzenie

Gdy napięcie przyspieszające elektrony w lampie rentgenowskiej rośnie, to minimalna długość fali promieniowania rentgenowskiego


14.ilustracja do pytania Na zwierciadło płaskie pada promień światła monochromatycznego pod kątem 20o. Lustro obrócono o kąt 10o (patrz rysunek).
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.

Po obróceniu lustra pomiędzy promieniem padającym a odbitym będzie kąt
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego