Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Test - Rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym


Odpowiedź Prawidłowa
Odpowiedź Prawidłowa (zaznaczona)
Odpowiedź Błędna
1. Suma ciągu odwrotności kolejnych potęg liczby naturalnej (dla n>1) n przy coraz większej liczbie wyrazów dąży do:


2. Funkcja arkusza kalkulacyjnego zwracająca całkowitą liczbę pseudolosową nazywa się:


3. Najbardziej prawdopodobnym wynikiem rzutu kostką sześcienną jest:


4. Złota proporcja spełnia równanie:


5. W tabliczce mnożenia od 2 do 50 nie wystąpią:


6. Sumujemy odwrotności silni od 0 do ∞. W wyniku nie otrzymamy:


7. Najbardziej prawdopodobnym wynikiem dla sumy oczek przy rzucie dwiema kostkami sześciennymi jest:


8. Jeśli obliczamy sumę odwrotności kolejnych potęg liczby 2, poczynając od zerowej potęgi, to otrzymane wyniki dążą do liczby:


9. Które zdanie opisujące częstość występowania liter w polskich tekstach jest prawdziwe?


10. Wskaż nieprawdziwe zdanie dotyczące funkcji tablicowej w arkuszu Excel:
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego