Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Test - Model Bohra budowy atomu wodoru


Odpowiedź Prawidłowa
Odpowiedź Prawidłowa (zaznaczona)
Odpowiedź Błędna
1. Energia jonizacji atomu wodoru wynosi:


2. Z poniższych stwierdzeń wybierz zdanie prawdziwe:


3. Model Bohra atomu pozwolił wyjaśnić ważne fakty doświadczalne:
I. powstawanie serii widmowych
II. emisję promieniowania elektromagnetycznego atomów o widmie liniowym
III. średnica atomu jest około 10 razy większa od średnicy jądra
IV. widmo atomu wodoru jest widmem ciągłym
Prawdziwe są stwierdzenia:


4. Jeżeli elektron w atomie wodoru znajduje się na wyższym poziomie energetycznym niż pierwszy, to atom:


5. Podczas powrotu atomu do stanu podstawowego zachodzi emisja:


6. W modelu Bohra atomu wodoru promienie trzech pierwszych dozwolonych orbit spełniają związek:


7. W atomie wodoru energia elektronu w stanie podstawowym wynosi E1 = - 13,6 eV. Jeżeli atom ten pochłonie foton o energii 10,2 eV, to elektron przeskoczy na orbitę:


8. Najlepszym typem wykresu do przedstawienia danych zebranych w tabeli w postaci rzędnych i odciętych jest wykres:


9. Wartość 6,625 • 10-34 J•s jest stałą:


10. Duński fizyk Niels Bohr zaproponował model atomu wodoru w roku:


11. Operator potęgowania w arkuszu kalkulacyjnym ma postać:


12. Adres bezwzględny komórki znajdującej się na przecięciu wiersza o numerze 1 i kolumny A ma postać:
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego