Energia potencjalna w jednorodnym polu grawitacyjnym